Target Training International, Ltd. (‘TTI’) is een Amerikaans (‘V.S.’) bedrijf dat zich toelegt op het verbeteren van de kwaliteit van leven op de werkplek door middel van het inzetten van assessments. Onze missie is om organisaties te helpen de selectie en ontwikkeling van hun meest waardevolle activa te beheren: personeel.

Deze privacy statement regelt onder andere de wijze waarop TTI informatie en uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) verzamelt, gebruikt en onderhoudt wanneer u gebruik maakt van de websites van TTI.

Per 25 mei 2018 heeft TTI haar processen, werkwijze en websites dusdanig ingericht dat zij geheel voldoen aan de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) worden gesteld (in het Engels: General Data Protection Regulation – GDPR). Als u gevraagd wordt om in onze beveiligde online omgeving een assessment (vragenlijst) in te vullen, heeft u als respondent in ons systeem toegang tot uw PII via gdpr.sisurvey.eu. Via deze website kunt u uw rechten, die de AVG (GDPR) aan u toekent, uitoefenen zoals het inzien, (laten) opvragen en (laten) wissen van uw persoonsgegevens.

Onze inzet voor privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze statement kunt u onder andere lezen welke gegevens we van u verzamelen, waarom we dit doen en hoe lang we uw PII bewaren. Verder geven we u informatie over de manier waarop we uw PII beveiligen en hoe u uw rechten, die de AVG (GDPR) u toekent, kunt uitoefenen. Om de privacy statement makkelijk te kunnen vinden is deze beschikbaar via onze homepage op elk moment dat om persoonlijk identificeerbare informatie (PII) wordt verzocht.

Op het moment dat u PII aan ons verstrekt, geven wij u de mogelijkheid om deze privacy statement te lezen. Vervolgens kunt u instemmen (=‘Toestemming’ (Eng:‘Consent’)) met de voorwaarden van deze privacy statement en het gebruik door TTI van de informatie die zij verzamelt, zoals beschreven in deze privacy statement. Als u niet akkoord gaat met deze privacy statement kunt ons systeem niet gebruiken.  Tenzij TTI aan een wettelijke verplichting moet voldoen, hebt u het recht om uw eerder gegeven toestemming (consent) in te trekken. U kunt uw toestemming (consent) intrekken door gdpr.sisurvey.eu te bezoeken en aldaar uw toestemming (consent) in te trekken. Vanaf dat moment wordt uw PII gewist en kunt u uw PII niet meer raadplegen via ons systeem.

De informatie die we verzamelen

De PII die wij verzamelen voor het kunnen genereren van uw persoonlijke TTI SI Analyse/Rapport omvat: naam, e-mailadres, geslacht (voor de juiste aanspreekvorm in de Analyse), positie/functie, organisatie en IP adres. TTI verzamelt alleen de PII die het nodig heeft om uw persoonlijke analyse te kunnen maken. Wij geven uw PII niet vrij en geven deze niet door aan derden, behalve aan de persoon of organisatie die u gevraagd heeft om het assessment te voltooien. Als ons beleid inzake openbaarmaking of overdracht van PII aan derden, onder invloed van wet- en regelgeving, in de toekomst verandert, zullen wij deze wijziging in onze privacy statement opnemen en u de mogelijkheid bieden om uw PII niet te delen. In sommige gevallen kunnen we voor onderzoeksdoeleinden demografische informatie verzamelen. Onder de EU-V.S. Privacy Shield en de Swiss-U.S. Privacy Shield kan TTI aansprakelijk worden gehouden voor de verdere overdracht van PII aan derden. 

TTI bewaart alle PII van EU personen op een beveiligde server binnen de EU (Nederland – Haarlem). De online TTI platforms hebben de mogelijkheid om van afstand te worden benaderd voor technische ondersteuning. Dit zou volgens de definitie kunnen vallen onder de PII van buiten de EU.

Personen van wie wij PII hebben verzameld, kunnen vragen of opmerkingen over de verwerking van hun PII direct aan ons richten via support@ttiltd.com. Wij doen er alles aan om alle vragen met betrekking tot uw PII en de daarmee verband houdende problemen tijdig op te lossen.

Onze inzet voor de privacy van kinderen

Vooral het beschermen van de privacy van kinderen is belangrijk. Om die reden verzamelen of bewaren we op onze websites nooit informatie van diegenen waarvan we weten dat ze jonger dan 13 jaar zijn, en geen enkel deel van onze websites is opgezet om iemand jonger dan 13 aan te trekken.

De manier waarop we informatie gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens, dat wil zeggen uw voornaam, geslacht, functie, e-mail adres en antwoorden op de online vragenlijst, om zo een persoonlijke analyse van u te maken die alleen wordt gedeeld met u en de persoon of organisatie die u heeft gevraagd het assessment te voltooien. We verzamelen geen informatie over u behalve de informatie en gegevens die nodig zijn om uw rapport samen te stellen. Uw geslacht wordt alleen gebruikt om de juiste voornaamwoorden en aanspreekvorm voor het rapport te selecteren. Het IP adres wordt gebruikt om de rapportage in de juiste taal te kunnen genereren en voor research studies en landelijke normen vast te stellen. Ten slotte gebruiken of delen we de PII die aan ons is verstrekt nooit op een manier die niet verband houdt met de hierboven beschreven wijze. We gebruiken geen cookies voor het verzamelen van gebruikersinformatie van TTI websites.

Onze inzet voor gegevensbeveiliging

TTI Success Insights doet er alles aan om de PII die u verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maken wij gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers en encryptie van gegevens.

Hoe u uw informatie kunt inzien of corrigeren

Wij erkennen uw recht op inzage in de PII die wij van u verzamelen. U kunt feitelijke fouten in uw PII corrigeren of verzoeken dat uw gehele dossier uit onze database wordt verwijderd door contact op te nemen met degene die u gevraagd heeft om de online assessment te voltooien, of door te gaan naar gdpr.sisurvey.eu  Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we ook redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren voordat we correcties uitvoeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

TTI’s standaardbeleid is om uw gegevens te bewaren voor een maximum van 5 jaar.  Uw gegevens kunnen echter eerder worden verwijderd als daarom is verzocht.  Wij bewaren uw analyse (uw antwoorden) in anonieme vorm en kunnen deze gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Mocht u nog andere vragen of zorgen hebben over deze privacy statement, mail dan onze Data Protection Officer, de heer David Bonnstetter via dataprotectionofficer@ttiltd.com.

EU-V.S. Privacy Shield en Swiss-U.S. Privacy Shield Notice

TTI voldoet aan het EU-V.S. Privacy Shield en Swiss-U.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce inzake het verzamelen, gebruiken en onderhouden van PII uit lidstaten van de EU. TTI heeft gecertificeerd dat het voldoet aan de Privacy Shield beginselen van kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere doorgave, beveiliging, gegevensintegriteit en beperking van doeleinden, toegang en beroep, handhaving en aansprakelijkheid. Als er een conflict bestaat tussen het beleid in deze Privacy statement en de Privacy Shield Principles, zullen de Privacy Shield Principles gelden. Bezoek voor meer informatie over het Privacy Shield-programma, en om onze certificatiepagina te bekijken, https://www.privacyshield.gov/.

In overeenstemming met de EU-V.S. Privacy en Swiss-U.S. Privacy Shield principes verbindt TTI zich om klachten over uw privacy en onze verzameling of het gebruik van uw PII op te lossen. EU en Swiss personen met vragen of klachten over dit privacy beleid dienen eerst contact op te nemen met TTI via:

Klantenondersteuning
17785 N Pacesetter Way, Scottsdale, AZ 85255, U.S.A.
support@ttiltd.com
(+1) 480-443-1077

 

Mocht uw klacht door ons niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kunt u zich wenden tot uw lokale persoonsgegevens autoriteit. Voor Nederland is dat ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ en voor België is dat ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’.

 

TTI verbindt zich verder om onopgeloste klachten over privacy in het kader van de EU-V.S. Privacy Shield principes te verwijzen naar BBB EU PRIVACY SHIELD, een non-profit alternatief voor geschillenbeslechting in de Verenigde Staten dat wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u geen tijdige bevestiging krijgt dat uw klacht is ontvangen, of wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u terecht bij https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

Houd er rekening mee dat wanneer uw klacht niet via deze kanalen is opgelost, een bindende arbitrage-optie in beperkte omstandigheden mogelijk is vóór een Privacy Shield Panel.

U.S. Federal Trade Commission handhaving

De naleving van het Privacy Shield is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (‘FTC’) van de V.S.

Bekendmakingsverplichting

We kunnen verplicht zijn om de PII van een individu vrij te geven in antwoord op een wettelijk verzoek van de overheid, met inbegrip van de nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen.