Privacy Statement Relaties

Dank voor uw interesse in TTI Success Insights Benelux (hierna TTI SI) en onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij enkele van uw persoonsgegevens. Wees gerust: wij nemen uw privacy zeer serieus en hechten er veel belang aan. We zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. We informeren u in deze statement hier graag verder over.

Deze privacy statement betreft ons privacy beleid ten aanzien van u als afnemer, klant, consultant of prospect. Op enig moment in uw relatie met ons zult u wellicht ook zelf een TTI SI Assessment gaan maken. In dat geval bent u een respondent. De privacy statement voor respondenten is dan van toepassing. Klik hier voor de volledige privacy statement voor respondenten.

Deze privacy statement regelt onder andere de wijze waarop TTI SI uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en onderhoudt wanneer u gebruik maakt van de websites en diensten van TTI SI. Per 25 mei 2018 heeft TTI SI haar processen, werkwijze en websites dusdanig ingericht dat zij geheel voldoen aan de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) worden gesteld (in het Engels: General Data Protection Regulation – GDPR).

In deze statement kunt u onder andere lezen welke gegevens we van u verzamelen, waarom we dit doen en hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren. Verder geven we u informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens beveiligen en hoe u uw rechten, die de AVG (GDPR) u toekent, kunt uitoefenen. Om de privacy statement makkelijk te kunnen vinden is deze beschikbaar via onze homepage op elk moment dat om persoonsgegevens wordt verzocht.

Wie is TTI Success Insights Benelux?

TTI Success Insights Benelux is verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u gaat deelnemen aan een van onze certificatietrainingen dan zijn wij, voor wat betreft het gebruik van de door u gemaakte persoonlijke Analyse ten behoeve van de certificatietraining, ook verwerkingsverantwoordelijke. Zie over deze specifieke situatie het kopje “Certificatietrainingen”.

TTI Success Insights Benelux is gevestigd aan de Laan van Vlaanderen 323, 1066 WB te Amsterdam. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder KvK- nummer 33243656

U kunt ons online vinden via: www.ttisuccessinsights.nl en https://online.ttisuccessinsights.nl/

Welke gegevens verzamelen we?

 Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Naam/achternaam
  Om te gebruiken in onze correspondentie met u
 • Functietitel
  Om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen en van specifieke informatie te kunnen voorzien
 • Organisatie
  Om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen en van specifieke informatie te kunnen voorzien.
 • E-mailadres/Privé- adres
  Om te kunnen controleren of we een eventueel verzoek tot intrekking van toestemming mogen honoreren (bent u wel degene die het verzoek doet?)
  Om contact met u op te kunnen nemen als we vragen hebben of dingen voor ons onduidelijk zijn.
  Om bestelde producten aan u te kunnen leveren
  Om u inloggegevens voor ons e-learning programma My TTISI toe te kunnen sturen
  Om u op de hoogte te houden van acties, updates, nieuw supportmateriaal
 • Geslacht     
  Voor de juiste aanspreekvorm in onze communicatie met u
 • IP-adres
  Om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en de besloten web-omgeving) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of de diensten van TTI Success Insights Benelux op te lossen

Op welke wettelijke gronden mogen wij uw gegevens verzamelen?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u daar toestemming voor hebt gegeven. U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming (consent) in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door te mailen naar lowe@ttisi.nl

Welke rechten hebt u?

Wij erkennen uw recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. U kunt feitelijke fouten in uw persoonsgegevens laten corrigeren of verzoeken dat uw gehele dossier uit onze database wordt verwijderd door contact op te nemen met degene die u gevraagd heeft om de online assessment te voltooien of door te mailen naar lowe@ttisi.nl. Raadpleeg, indien van toepassing, de verwerkersovereenkomst

Als u een account hebt aangemaakt op onze Community of een reactie hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. TTI’s standaardbeleid is om uw gegevens te bewaren voor een maximum van 5 jaar (tenzij relevante wet- en regelgeving anders voorschrijft).  Uw gegevens kunnen echter eerder worden verwijderd als daarom is verzocht.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze Community dan wordt die reactie en de metadata van die reactie 5 jaar bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Certificatietrainingen

Als u besluit om deel te nemen aan een of meerdere van onze certificatietrainingen, dan zult u in de online beveiligde omgeving een assessment maken. Dit is een online vragenlijst die, afhankelijk van de certificatietraining waar u zich voor opgeeft, betrekking heeft op uw gedragsvoorkeuren, drijfveren, emotionele intelligentie, denkpatronen of mogelijke stressbronnen binnen uw organisatie. Aan de hand van uw antwoorden op de respectieve vragenlijsten wordt er een geautomatiseerde analyse gemaakt van de wijze waarop u uzelf ziet op elk van bovengenoemde terreinen. Deze analyse wordt in verschillende werkvormen tijdens de trainingsdagen gebruikt en zal daardoor voor de andere deelnemers zichtbaar zijn. De reden dat wij dit doen mag duidelijk zijn: het zorgen voor kwalitatief inhoudelijke en effectieve trainingen die tegelijkertijd de kwaliteit van ons netwerk van gecertificeerde consultants borgt.

Hoewel het genereren van deze analyse een logisch gevolg is van uw aanmelding, vragen wij hiervoor uw specifieke toestemming. Zie hiervoor ook de privacy statement voor respondenten. U bent niet verplicht toestemming te geven voor het delen van uw persoonlijke Analsye/ Rapport tijdens de certificatietrainingen.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de Community of op ttisi.nl, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier (naam en e-mailadres) en ook het IP-adres van de bezoeker om spam tegen te gaan.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent van de Community en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat u afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. TTI Success Insights Benelux is niet verantwoordelijk voor of betrokken bij het plaatsten van foto’s of persoonlijke berichten, dan wel de (juridische) consequenties die daaruit kunnen voortvloeien.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op de Community of ttisi.nl, kunt u aangeven of uw naam en e-mailadres in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Dit noemen we een voorkeurscookie.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd. Ook dit is een voorkeurscookie.

Indien u een account hebt en u inlogt in op de Community, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit. Het gaat hier om functionele cookies. Notificaties en berichten op de Community vormen ook zogeheten functionele cookies.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze Community of ttisi.nl kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten van andere websites. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website. Als u gebruik maakt van deze embedded inhoud, dan is TTI Success Insights niet verantwoordelijk voor de (juridische) gevolgen die daaruit voortvloeien.

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?

TTI Success Insights doet er alles aan om de persoonsgegevens die u verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maken wij gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van gegevens.

Klacht?

Vindt u dat wij niet op de juiste manier omgaan met uw gegevens? Neem dan alstublieft eerst contact met ons op. Komen we er samen niet uit? Dan staat het u altijd vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

 Deze tekst is van mei 2018. Eventuele nieuwe versies worden op onze website www.ttisi.nl  gepubliceerd en zullen altijd toegankelijk zijn via de homepage.

Vragen, opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over de wijze waarop TTI SI Benelux omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u telefonisch, per post of per e-mail contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, Mr. H.O.J. Lowe lowe@ttisi.nl

TTI Success Insights Benelux
Laan van Vlaanderen 323

1066 WB Amsterdam
020-697 96 36