Code of Conduct & Algemene Voorwaarden TTI SI Community

De TTI SI Community bestaat uit een professionele groep van TTI SI Consultants, met als doel de kwaliteit van het TTI SI Netwerk te verbeteren, en te leren van elkaar. Door een account aan te maken in de TTI SI Community, ga je akkoord met de onderstaande Code of Conduct en algemene voorwaarden.

`Code of Conduct´

  • Nieuw in de community? Stel je eerst even voor in het hiervoor bestemde topic.
  • Behandel iedereen met respect, en respecteer ook elkaars bijdragen. Zie elkaar als collega’s, niet als concurrenten.
  • Help elkaar en geef elkaar opbouwende feedback. Is je vraag beantwoord? Geef dit dan aan in het betreffende topic.
  • Het forum is bedoelt voor inhoudelijke onderwerpen. Ze dienen aan te zetten tot dialoog, en bevatten het liefst een goede vraag, prikkelende mening of stelling.
  • Discussies dwalen soms af van het oorspronkelijke onderwerp. Maak als dit gebeurt alsjeblieft een nieuw topic aan voor het nieuwe onderwerp.
  • Topics die slechts een link bevatten worden verwijderd. Een link delen ter inspiratie mag, maar graag in combinatie met een mening of stelling of op de Social Wall.
  • Bijdragen met acquisitiedoeleinden worden verwijderd.
  • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als medewerker van TTI Success Insights of berichten te plaatsen die doen lijken dat je als medewerker betrokken bent bij de organisatie.

Algemene voorwaarden:

Bijdragen van gebruikers worden niet voorafgaand aan plaatsing door TTI Success Insights Benelux (hierna TTI SI) gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatst en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van TTI SI. TTI SI  behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook topics te verwijderen, te verplaatsen of te sluiten. Door je aan te melden voor de TTI SI  Community geef je TTI SI toestemming om je bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. TTI SI is niet verplicht bij hergebruik van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen. Alle uitingen van TTI SI mogen niet worden gekopieerd, gescand, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, vermenigvuldigd, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen, of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TTI SI. Alles wat op het forum en de Social Wall geplaatst wordt, mag TTI SI tot inspiratie dienen voor het ontwikkelen en aanbieden van nieuw ondersteunend materiaal. TTI SI is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van jouw activiteiten op de TTI SI Community, noch in Nederland, noch daarbuiten.